Our References

Huis Vergenoegd – Paarl

Heil die Leser

Hiermee `n kort getuigskrif ter bevestiging van die goeie werksverhouding met Geratec, voedseldienste
leweransier van Huis Vergenoegd.
Huis Vergenoegd kan bevestig:

  • alle kontraktuele ooreenkomste tussen die twee partye word ten volle eerbiedig en nagekom
  • `n warm en ‘ oop-deur ‘ benadering is die bewys van `n baie goeie vertrouingsverhouding tussen die twee partye
  • verhoudinge met die voedseldienste area bestuurder, M Schloms en kombuisbestuurder, A. Hugo is uiters bevredigend, professioneel, ondersteunend en meelewend
  • spesiale versoeke en klagtes word vinnig hanteer, altyd bereid om `n positiewe uitkoms te bereik
  • daar is `n baie positiewe verhouding met die inwoners tov die dienste wat gelewer word
  • onderlinge verhoudings met Huis Vergenoegd personeel is baie goed
  • HVG Bestuur en Geratec Besturende direkteur is gul en hartlik en altyd professioneel

Huis Vergenoegd kan met vrymoedigheid die voedseldienste van Geratec aanbeveel.
Indien verdere inligting benodig word, kan u my enige tyd kontak by 082 82 96306

– Hannelie Koekemoer , Huis Soeterus – Strand

Huis Soeterus – Strand

Geratec vorm ‘n groot deel van ACVV Huis Soeterus se beeld, dienslewering en sosiale interaksie met alle rolspelers. Hulle lewer gesonde, gebalanseerde maaltye, washuisdienste en skoonmaakdienste aan ons inwoners. Geratec neem graag, met oorgawe, deel aan ons funksies en fondsinsameling projekte wat vir die Tehuis ‘n groot aanwins is

– Hannelie Koekemoer , Huis Soeterus – Strand

Paradyskloof Villas

To whom it may concern

Geratec have been our caterers for three years. They are professional in their approach to the management of the kitchen, staff and members. I have been impressed with their ability to bring new ideas to the table and to implement them.

– Marie Louise Schutte , Manager – Paradyskloof Villas

Silwerkruin : ACVV Huis vir Berjaardes

Aan wie dit mag aangaan

Hiermee bevestig ek dat Geratec sedert Mei 2001 by Silwerkruin ACVV Huis vir Bejaardes betrokke. Aanvanklik was Geratec slegs vir die spyseniering verantwoordelik. Sedert Augustus 2010 hanteer hulle ook die hisuhoudelike skoonmaakdienste en die wassery. 

Ek kan daarvan getuig dat Geratec se dienslewering op etiese beginsels berus en dat die Ouer Persone se belang altyd voorang geniet.

Daar bestaan ‘n goeie werkverhouding met die Geratec hoofkantoor, wat as baie toeganklik ervaar word, sowel as met die personeel op grondvlak.

Die Geratec strrkbestuurder, huishoudingbestuurder en dieetkundige besoek ons fasiliteit op ‘n baie gereelde grondslag. Opleiding, ondersteuning en monitering lei tot ‘n hoe standard van dienslewering.

Geratec kan sonder huiwering aanbeveel word as ‘n kontraktuer en vennoot in die lewering van hoe standaard dienste.

Vriendelik die uwe,

– Yvonne Booysen , Bestuurder – Silwerkruin

Versorging : Langerwag

Dit is vir my aangenaam om te kan se dat ek uiters gelukkig en tevrede is met die versorging wat Langverwag se inwoners van Geratec ontvang.

Ek en suster Joan het ‘n baie oop verhouding waar ans op ‘n daaglikse basis die inwoners se welstand bespreek en saam besluit oor wat die beste sal wees vir elke individuele inwoner.

Ek het die vrymoedigheid om altyd na Joan te gaan wanneer iets ten opsigte van ‘n inwoner my bekommer – maak nie saak hoe gering of hoe ernstig nie. Sy hanteer elke navraag van my baie professioneel, kundig en met die grootste vertroulikheid. Sy bespreek oak altyd veranderinge in die versorging van ‘n inwoner met my en hou my op hoogte van elkeen se versorging/behandeling.

Joan het ook ‘n baie goeie verhouding met al die inwoners se kinders en familie en kommunikeer op ‘n gereelde basis met hulle. Wanneer iets ten opsigte van ‘n inwoner haar pla of wanneer sy veranderde/addisionele versorging voorstel, bespreek sy di! altyd met die kinders of familie.

Ek kan ook getuig dat Joan die span versorgers wat saam met haar werk, oplei, leer, teregwys (wanneer nodig) en vir hulle ‘n goeie voorbeeld stel. Sy is oak simpatiek teenoor hulle eie spesifieke behoeftes en poog altyd om almal te akkommodeer na die beste van haar vermoe. Dit het tot gevolg dat hulle as ‘n span ongelooflik goed saamwerk en dat die inwoners van Langverwag die beste versorging kry, wat met menswaardigheid, liefde, simpatie en kundigheid gelewer word.

‘n Voorbeeld hiervan is iets wat ek hierdie week ervaar het en ek kan nie help om hiervan te getuig nie:
Een van ans inwoners (93 jaar), het die laaste week baie agteruit gegaan en vanaf Maandag was sy bedleend en in ‘n semi-koma. Die inwoner se seun (wat ‘n mediese dokter is) het haar ondersoek en gese dat sy hartversaking he! en sterwend is. Dit was die familie se uitdruklike versoek dat sy nie hospitaal toe gaan nie, maar by Langverwag versorg word, waar sy tevrede en gelukkig is.

Joan se optrede hierna was vir my absoluut wonderlik. Sy het eerstens een van ans inwoners (wat ‘n dominee is) gevra om saam met haar vir die inwoner te gaan bid. Daarna het sy al die versorgers ingelig random die inwoner se omstandighede en hoe om op te tree.

Toe ek op een stadium daar ingeloer he!, was ek so diep geraak deur wat ek gesien het – een van die versorgers (nie eers een wat spesifiek aan die tannie toegewys is nie), was op haar kniee voor die bed besig om vir haar te bid, terwyl die twee versorgers van die tannie hande vasgehou het en met trane in hulle oe saamgebid het. Ek het waargeneem hoe hulle haar met liefde gemaklik maak, bietjie-bietjie water gee, ens. Ek het daar uitgestap en het gewens dat my eie moeder sulke toegewyde, menswaardige versorging kon he

Een van die tannie se versorgers het uit haar eie aangebied om deur die nag te bly, terwyl haar “aflos” ook daar was, omdat sy daar wou wees vir die tannie.
Joan het die tannie deurlopend gemonitor, by haar bed gesit, vir haar gebid en haar so gemaklik moontlik gemaak tot na 19:00 saans.
Die tannie se seun het gister aan my genoem dat hy self diep geraak is deur die wyse waarop sy ma versorg en hanteer word.
My wens is dat alle ouer persone met soveel liefde, deernis en menswaardigheid versorg kan word soos wat Langverwag se inwoners tans versorg word en ek is opreg dankbaar vir die diens wat Geratec hier lewer – dis iets wat geen geld kan koop nie.

– Hannelie Swanepoel , Home Manager – Langverwag

 

Met baie liefde en waardering

“Baie dankie vir nog ’n jaar van julle uitstekende versorging van my ma. Dit is so goed om te weet dat sy in ’n liefdevolle omgewing is, waar sy haar volkome tuis en geborge voel. Dankie vir julle eindelose geduld met haar – en die deernis waarmee sy behandel word.

Ook vir Joan se bedagsaamheid en sagte hand met haar. En natuurlik die wonderlike gehalte van sowel vriendskap as diens wat Mariana en haar vriendelike personeel al vir soveel jare aan haar bewys.

Ons sê dit nie aldag nie, maar weet asseblief dat ons as familie dikwels daaroor praat en dat ons werklik bly is dat sy by Langverwag vir haar ’n tuiste kon vind, wat haar die ruimte en die gemak gun om op haar eie manier haar oudag te geniet”

– Karin Breynard, Acclaimed South African Author

‘n Grypie Gemmer

Hallo aan al die Kokke,

Baie dankie vir die heerlike middagete. Die pynappel by die hoender was weereens heerlik. So ‘n grypie gemmer gaan goed af saam met hoender en pynappel. (Gemmer is natuurlik baie gesond vir  die spysvertering)  Al die vrugte by die hoender is heerlik. Ek hou ook van die blatjang en lemoen. Selfs die droë vrugte daarby, bv. appelkose is ook ‘n treffer. Julle kan gerus so ‘n proefneming maak met die gemmer en vrugte. Miskien sal al die palette nie daarvan hou nie, maar ek kan julle verseker as julle dit geproe het, sal julle saamstem dit gee oemf aan die dis. Ek weet julle is aan bande gelê met al die smake van die inwoners, maar ek wag nog vir die verrassing van ‘n klein bietjie byt van rissies by ‘n tamatiedis. Onthou dan net genoeg water op die tafels!

Baie dankie vir die lang ure in die kombuis. Ek dink baie aan julle en is werklik dankbaar vir die dames wat daardie kombuis be”vrou”.

Julle weet nie hoe lekker ek op ‘n Sondag hier in my woonstel sit en eet nie,  in die sonnetjie, by my volledige gedekte tafel met my glasie wyn, terwyl ek buite om my heen sien en my verbeel ek is in ‘n restaurant. Ek sê net “tafeltjie dek nou” en die kos verskyn vanuit die Langverwag kombuis met al die heerlike disse wat julle vir ons voorberei. Ek haal dit uit die plastiekbakkies uit en gebruik my borde en my spesiale messegoed. Baie dankie weereens.

Baie liefde
Annette Oelofsen
Langverwag, Stellenbosch

Catering at Bridgewater Manor

As a member of the Bridgewater Manor Food Forum, I would like to endorse GERATEC as an outstanding food provider. Not only are the meals varied and well presented but the staff also take great care that the food is healthy, tasty and sustaining. Special diets are catered for; a vegetarian option is always available and fresh fruit salad is always a dessert option. Due attention is paid when suggestions made by residents for a particular food item are conveyed by a member of the Food Forum or a comment is made in the report book by a resident. The kitchen managers interact well with the residents and are conscientious in ensuring that the food is of high quality and that the residents are satisfied.

Special occasions such as Bridgewater Manor’s annual birthday lunch, and Spring, Autumn and Christmas dinners are excellent and the menu is open for discussion with the Food Forum committee. I have no hesitation in strongly recommending Geratec as the caterer for any institution, especially in retirement homes or villages.

Best regards
Mrs Margaret Robinson
Village Manager
Bridgewater Manor resident and Committee member Food Forum, Somerset West

Jazz concert catering

The Jazz Concert was a great success!

Everyone raved about the curry and rice. Fortunately we had enough for seconds. One man tried his luck for a fourth helping! Thank you to all who prepared this delicious dish.

Amanda, thank you to Audrey for working late. She was very helpful in keeping the food hot and getting everything up in time.

I had the opportunity to refer 2 ladies to Eleven [Kitchen Venue]. They were so impressed with the food, they want cooking lessons.

Again, thank you to you all.

Regards
Sharon Ridler
Manager
Silver Oaks Lodge, Somerset West