Jobs

GERATEC in samewerking met Huis Vergenoegd beskik oor ‘n vakante betrekking:

Bestuurder by Huis Ina Rens

Vereistes:

 Bewese bestuurservaring: sisteme asook personeelbestuur

  • Toepaslike tersiêre opleiding
  • Effektiewe kommunikasie vaardighede
  • Rekenaarvaardig (MS Word, Excel, E-pos)
  • Bestuurderslisensie met eie vervoer

 Aanbevelings :

 Ondervinding in die bestuur van ‘n gemeenskap vir Ouer Persone

  • Bereidwilligheid om in span verband te werk, maar ook onafhanklik kan funksioneer.
  • Kennis van persoonsgerigte sorg

 Werksure:  Maandag tot Vrydag met verwagting om met tye oor naweke en gedurende nagskof besoek af te lê by die huis.

 Bydrae tot GERATEC voorsorgfonds na voltooiing van 3 maande diens en/of na ‘n suksesvolle probasie tydperk.

 Sluitingsdatum :                    31 Augustus 2017

Diensaanvaarding :                So gou as moontlik

 Bied asb 2 onlangse, kontakbare verwysings aan tov ondervinding in posverwante betrekking

 Rig CV aan                  a)         Lsmuts@geratecza.com of        b) Fax2mail 086 665 4561 of

Handig in by               c)         Bestuurder, Huis Ina Rens, Zion Straat 11, Paarl

 Indien u nie binne 14 dae enige navrae ontvang het nie, beskou u aansoek as onsuksesvol